Σακούλες Νοικοκυριού ΗΟΜΕBAGS!

Στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού η χρήση των HOMEBAGS σας λύνει τα χέρια. Τα ρολάκια
HOMEBAGS είναι πολύ ανθεκτικά για την μεταφορά απορριμμάτων και για την φύλαξη των χαλιών σας.